[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2022, Cilt 36, Sayı 3
  DÜZELTME
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  YAZAR DİZİNİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Bölgesindeki Koyun ve Keçi İşletmelerinde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Ömer Faruk GÖKCECİK, Esat ÇİLLİ, Hakan YEŞİLÖZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğum Şeklinin Bazı Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki Etkisi
Meltem KIZIL, Ali RİŞVANLI, Murat ABAY, Tarık ŞAFAK, Mehmet Akif KILINÇ, Öznur YILMAZ, Burak YÜKSEL, İbrahim ŞEKER, Edanur GÜLER, Kübra GEÇMEZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pnömonili Buzağılarda D Vitamini ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması
Kadir BOZUKLUHAN,Oğuz MERHAN, Enes AKYÜZ, Dinçer ERDAĞ, Gürbüz GÖKCE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koyun Korpus Luteumun'da PGF2a ile İndüklenmiş luteoliziste Kemik Morfogenetik Proteinlerinin (BMP) Ekspresyonu
Mustafa HİTİT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel Diyabetik Sıçan Böbreğinde Tarçın Ekstraktının TLR4 Ekspresyonu ve Mast Hücrelerinin Sayısal Dağılımı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Hülya ŞEN, Tuğrul ERTUĞRUL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üreme Sezonu Dışında Kısa Süreli Progestagen ve PMSG ile Senkronize Edilen Koyunlarda İmmunmodülatör Kullanımının Vaginal Akıntı Skoru ve Konsepsiyon Oranı Üzerine Etkisi
Halef DOĞAN, Metehan KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ağrı Yöresinde Kesilen Koyun ve Sığırlarda Hidatik Kistlerin Yaygınlığının Araştırılması
Rahmi YILDIZ, Milad Torkamanian AFSHAR, Maksut ŞAHİN, Selahattin AYDEMİR, Hasan YILMAZ, Ahmet Hakan ÜNLÜ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Brakisefalik Köpeklerde Oküler Hastalıkların Retrospektif Değerlendirilmesi (2016-2020): 87 Olgu
Çağrı GÜLTEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Selenyumun Yüzme Dayanıklılığı, Oksidatif Stres ve Nrf2/HO-1 Protein Ekspresyonları Üzerine Etkisi
Aydın SEVER,Mehmet ÇAY, Gözde ARKALI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pnömonili Sığır Akciğer Örneklerinde Mycoplasma bovis’in Real Time PCR ile Araştırılması
Sifa KARAHAN, Ismail Hakki EKIN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sivas İlindeki Köpeklerde Cryptosporidium Spp.’nin Prevalansı
Zaid Tevfik AĞAOĞLU,Onur BAġBUĞ, Necati ÖZPINAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Bıldırcın Varyetelerinde Yeme ve Suya İlave Edilen Borik Asidin Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Sultan ASLAN, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK, Burak ALTUNDAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Solunum Sistemi Hastalığı Olan Atlarda Serum Kollektin-11, Surfaktan Protein A ve D ile Akut Faz Protein Düzeyinin Diagnostik ve Prognostik Önemi
Ömer DENİZ, Mehmet ÇİTİL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Viral Enfeksiyonlarda T Hücre Yanıtını Belirlemede Kullanılan Bazı Flow Sitometrik Yöntemler
Remziye ÖZBEK, Kezban ŞAHNA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Doğal Kaynaklardan Yeni Antimikrobiyal Madde Tarama Yöntemleri
Fatih Ahmet KORKAK, Zeliha KESKİN ALKAÇ, Sadettin TANYILDIZI, Gürdal DAĞOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]