[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KUZUDA RASTLANILAN MONOCEPHALIEN OLGUSU
Muhterem AYDIN 1, Derviş ÖZDEMİR 2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yapışık ikizler, monocephalien, kuzu.

Bu vakada; kuzuda rastlanılan yapışık ikiz anomalisi sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]