[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üç Chinchilla'da Güç Doğuma Bağlı Sezaryen Olgusu
Gökhan BOZKURT, Örsan GÜNGÖR, Yunus ÇETİN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Chinchilla, sezaryen, güç doğum

Olgu materyalini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Klinikleri'ne güç doğum şikayeti ile getirilen 3 chinchilla oluşturmaktadır. Chinchillaların radyografik ve ultrasonografik görüntüleme teknikleri ile gebe olduğu doğrulandı. Doğum kanalının tam açılmaması nedeniyle chinchillalara sezaryen operasyonu uygulandı ve 6 yavru canlı olarak alındı. Postoperatif yedinci gün dikişleri alınan chinchillalarda herhangi bir patolojik duruma rastlanmamıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]