[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 205-212
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavukçuluk Atıklarından Biyogaz Üretimi
Fatma YENİLMEZ
Çukurova Üniversitesi, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Adana, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Biyogaz, tavuk gübresi, tavukçuluk atıkları

Artan dünya nüfusu ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte, mevcut enerji kaynaklarının ihtiyacı karşılamada yetersiz kalması sonucunda yeni kaynak arayışları başlamış, bu araştırmalar sonucunda yeni ve değişik kaynaklardan enerji elde etmek ve mevcut kaynakları daha iyi değerlendirmek amacıyla yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan biyogaz teknolojisi, yenilenebilir enerji üretiminde en ön sırada yer almaktadır.

Biyogaz üretiminde, bitkisel ve hayvansal kaynaklı birçok organik atık materyal hammadde olarak kullanılmaktadır. Hayvansal kaynaklı atıkların en önemlilerinden birisi de tavukçuluk işletmelerinde meydana gelen ve toplam hayvansal atıkların %25-30'unu oluşturan tavukçuluk atıklarıdır. Tavukçuluktan kaynaklanan atıklar, dışkı, altlık, yem, ölü civcivler, kırılmış yumurtalar ve tüylerden oluşmakta olup bu atık maddeler arasında en önemli yeri gübre tutmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık toplam 266 milyon adet yumurtacı ve etçi tavuk bulunmaktadır ve yılda yaklaşık 15 milyon ton gübre üretilmektedir. Bu atıklar değerlendirilmediği koşullarda toprak, su ve hava kirliliğine neden olmakta, zararlı mikroorganizmaların ve haşerelerin çoğalmasına uygun ortam oluşturarak insan sağlığını tehdit etmekte ve metan gazı oluşumuna sebep olarak sera etkisine yol açmaktadır.

Önemli çevre sorunlarına neden olan bu hayvansal atıklar, biyogaz üretimi için uygun hammaddelerdir. Biyogaz, organik atıkların havasız bir ortamda, 20-35°C sıcaklıklarda, yaklaşık 40-100 günlük bir sürede, anaerobik bakterilerle kimyasal olarak parçalanması sonucu elde edilen yanıcı bir gazdır. İçerik %55-75 arası metan, %24-44 arası karbondioksit ve en az %1 olmak üzere çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Biyogazın, elektrik üretimi, ısıtma, ulaşım ve yakıt pillerinde kullanılmasının yanı sıra, doğalgaza katılarak maliyetin düşürülmesi gibi birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

Tavukçuluk atıklarından biyogaz üretimi, artan enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulurken, diğer taraftan hem ekonomiye girdi sağlayacak, hem de doğal dengenin korunmasında etkin rol oynayacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]