[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ovsynch Senkronizasyonundan Hemen Önce Vitamin E ve Selenyum Enjeksiyonunun Sütçü İneklerde Gebe Kalma Oranı, Antioksidant Aktivite ve Progesteron Düzeyleri Üzerine Etkisi
Atilla YILDIZ1, Engin BALIKÇI2, Fuat GÜRDOĞAN1
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Konsepsiyon, glutatyon peroksidaz, östrus senkronizasyonu, süperoksid dismutaz

Bu çalışmanın amacı, ovsynch senkronizasyonundan hemen önce tek doz derialtı uygulanan vitamin E ve selenyumun, laktasyondaki sütçü ineklerin gebe kalma oranları, antioksidan aktiviteleri ve plazma progesteron düzeyleri üzerine etkisini araştırmaktı. Yirmi dört sağlıklı inek rastgele deney (grup E, n=14) ve kontrol (grup C, n=10) grubuna ayrıldı ve ovsynch protokolüyle senkronize edildi. Grup E'de ineklere ovsynch senkronizasyonundan hemen önce tek doz 8 mL Esegal (60 mg/mL vitamin E and 1 mg/mL sodium selenite) derialtı yolla verildi. Grup C'deki ineklere uygulama yapılmadı. Her iki gruptaki ineklerden tohumlamadan hemen önce ve 14 gün sonra kan örnekleri alındı. Gebelik teşhisi tohumlamadan 60 gün sonra yapıldı. Gruplar arasında gebe kalma oranlarında önemli farklılık bulunmadı. Tohumlamadan sonraki 14. günde grup E'de ortalama glutathione peroxidase (GSH-Px) ve superoxide dismutase (SOD) düzeylerinin grup C'dekine göre ve uygulama öncesi kendi düzeylerinden daha yüksek olduğu (P<0.05) tespit edildi. Progesteron düzeyleri tohumlamadan sonraki 14. günde grup C ile karşılaştırıldığında grup E'de arttığı belirlendi. Sonuç olarak, ovsynch'ten hemen önce tek doz derialtı uygulanan vitamin E ve selenyumun gebe kalma oranı üzerinde etkili olmadığı görüldü. Bununla birlikte, uygulamanın eritrosit GSH-Px ve SOD aktiviteleri ve plazma progesteron düzeyleri üzerine olumlu bir etkisi tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]