[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-041
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tıbbi Bilişim ve Bilgisayar Destekli Tanı
Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tıp, görüntü, bilgisayar destekli tanı

Tıpta hasta ve hastalıkla ilgili bilgilerin doğru bir şekilde elde edilmesi, işlenmesi, analizi, değerlendirilmesi, sunulması ve arşivlenmesi önemlidir.

Bilgisayar destekli tanı (BDT), hastane bilgi sistemi (HBS) arşivleme ve görüntü iletme (PACS) sistemine göre daha yenidir. Birçok klinik durumda uygulama alanı bulan BDT programları radyolojik görüntüleri değerlendirmede radyoloğa zaman kazandırmakta ve görüntü yorumuna ikinci bir görüş olarak yardımcı olmakta olup tanı koymada önemli katkılar sağlamaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]