[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 087-089
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ateşli Silah Yaralanması Olan Bir Çocukta Aortik Psödöanevrizmanın Endovasküler Tedavisi
Latif ÜSTÜNEL1, İbrahim Murat ÖZGÜLER2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aorta, psödöanevrizma, endovasküler, yaralanma

Abdominal aortanın travmatik psödöanevrizmaları nadir görülse de hayatı tehdit eden bir durumdur. Lezyonların çoğu intraabdominal penetran yaralanmalar sonucu olup ilk değerlendirme esnasında ortaya çıkarılamayabilmektedir. Endovasküler stent greft onarımı acil cerrahiye bir alternatif olarak dikkat çekmektedir. Çölyak trunkus seviyesinde ateşli silah yaralanmasına sekonder gelişmiş olan iki aortik psödöanevrizması olan 13 yaşında bir çocuk hasta hibrit operasyon odasına Endovasküler Anevrizma Tamiri operasyonu amaçlı alındı. Torasik endovasküler stent greft (GORE, TAG, Thoracic Endoprosthesis USA) 21 mm çapta ve 10 cm uzunluğunda sağ femoral arterden genel anestezi eşliğinde yerleştirildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]