[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-044
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Periprostetik Enfeksiyonlar Arasındaki İlişki
Murat GÜRGER1, Halil SARAÇ2, Şükrü DEMİR3
1Fırat Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Tatvan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Bitlis, TÜRKİYE
3Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nazal taşıyıcılık, Staphylococcus aureus, periprostetik enfeksiyon

Amaç: Ortopedik cerrahide enfeksiyonlar çok yıkıcı sonuçlara neden olabilmektedir. Hastalar uzun süre hastanede yatmakta, antibiyotik kullanmakta ve revizyon cerrahilere maruz kalabilmektedir. Bu durum ek morbiditeye ve hatta mortaliteye neden olabilmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmamızda 2014-2015 yılları arasında kliniğimizde kalça ve diz artroplastisi planlanan toplam 65 hasta, nazal Staphylococcus aureus (S. Aureus) taşıyıcılığı ile cerrahi alan enfeksiyonu arasındaki ilişki araştırılmak üzere prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastalarımızın 47’si (%77) kadın, 14’ü (%23) erkek idi ve ortalama yaş 68.4±15.1 (range 28-95 years) olarak tespit edildi. Hastalarımızın 16’ sına (%26.2) total kalça replasmanı, 27’sine (%44.3) total diz protezi ve 18’ine (%29.5) parsiyel kalça protezi operasyonu yapıldı. Sekiz (%13.1) hastada nazal S. aureus taşıyıcılığı tespit edildi, 53 (%86.9) hastada ise normal burun florası veya koagülaz negative stafilokok tespit edildi. Dokuz (%14.8) hastada cerrahi alan enfeksiyonu gelişti. Nazal S. aureus taşıyıcılığı olan 8 hastanın 3’ünde cerrahi alanda taşıyıcılıkla ilişkili üreme olduğu tespit edildi ve bu durum istatistiksel olarak anlamlıydı.

Sonuç: Nazal S.aureus taşıyıcılığının farklı coğrafi bölgelerde yaşayan hastalarda farklılıklar gösterebileceği bilinmektedir. Biz de kendi olgularımızdaki nazal S. aureus taşıyıcılığı ve cerrahi alan enfeksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Çalışmamızın hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda nazal S. aureus taşıyıcılığı ve periprostetik enfeksiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi açısından anlamlı bir çalışma olduğu kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]