[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-119
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Subvezikal Kanalları Tanımak ve Ligate Etmek Safra Kaçaklarını Engeller mi?
Mustafa GİRGİN1, Burhan Hakan KANAT2, Ziya ÇETİNKAYA1, Mürşit DİNÇER3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi sonrası safra kaçağı, subvesikalkanallar, safra kaçakları, Luschka kanalı

Amaç: Safra kesesi ile karaciğer arasında doğrudan safra kesesine açılan safra kanallarının gözden kaçması laparoskopik kolesistektomi sonrası safra kaçaklarına yol açabilir.

Gereç ve Yöntem: 230 laparoskopik kolesistektomi olgusu retrospektif olarak değerlendirildi ve 8 subvezikal safra kanalı tanınarak bağlandı.

Bulgular: Sekiz olgu da klip ya da Ligasure yardımı ile ligate edildi. Hiçbirinde safra kaçağı izlenmedi.

Sonuç: Subvezikal kanalların anatomik varyasyonları laparoskopik kolesistektomi sırasında risk oluşturmaktadır. Dikkatli ve titiz bir diseksiyon ile görerek tanıyıp ligate etmek safra kaçaklarını engelleyebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]