[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 121-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diş Hekimliğinde Sıklıkla Kullanılan Bulk Fill Akıcı Kompozit Materyallerinin Yüzey Pörozitesinin Değerlendirilmesi
Hakan KAMALAK1, Serdar ALTIN2, Canan AKSU CANBAY3
1Fırat Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
2İnönü Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Anabilim Dalı Malatya, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Anabilim Dalı Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bulk fill kompozit, pörozite, porlar

Amaç: Kavite şeklinin ideal koşullarda sağlanamadığı adeziv preperasyonlarda, oluşan polimerizasyon büzülmesini engellemek ve stres kırıcı bir bariyer oluşturmak amacıyla geliştirilen akışkan bulk fill kompozit rezinler; restoratif diş hekimliği uygulamalarında varılan en son gelişmelerden birisini teşkil etmektedir. Bu çalışma restoratif diş hekimliğinde sıklıkla kullanılan farklı markalardaki 3 adet bulk fill akıcı kompozit rezinin yüzey pörozitesinin değerlendirilmesini amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada üç farklı markada bulk fill akıcı kompozit rezin; Surefil SDR Flow, X-tra base Flowable ve Filtek Bulk Flow kullanıldı. Standart 4x4 mm’lik teflon kalıplar içerisinde restorasyonlar hazırlandı ve 37 0C/24 saat distile su içerisinde bekletildi. Materyallerin yüzey pörozitesine stereomikroskop (Olympus SZX-7) ile 100X, 500X ve 1000X büyütmede bakıldı.

Bulgular: Yüzey pürüzlülüklerine 100X lük büyütmede bakıldığı zaman Surefil SDR bulk fill, 500X lük büyütmeye bakıldığı zaman en fazla 3M Filtek Bulk Flow, 1000X lik büyütmede ise en fazla pöroz yapı 3M Filtek Bulk Flow da rastlanılmıştır. Gruplardaki pöroz yapılar 100X, 500X ve 1000X büyütmede değerlendirildiği zaman X-tra Base Flowable en az pöroz yapıya sahiptir. Surefill SDR ve 3M Filtek Bulk Flow arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışma ile, günümüz teknolojisine ve üretilen yeni jenerasyon bulk fill kompozitlere rağmen tüm gruplarda yüzey pörozitesi tespit edilmiştir. Yüzey pörozitesi restoratif dental materyallerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerini etkileyen önemli bir parametredir. Yüzey pörozitesine sahip olan materyallerde uzun dönemde klinik başarıyı sağlamak mümkün olmayabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]