[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 147-151
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Genç Erişkin Erkek Hastalarda Üst Ekstremitedeki Benign Yumuşak Doku Tümörlerinin Analizi
Erkan ORHAN1, Serdar ALTUN2
1Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Üst ekstremite, yumuşak doku tümörü, genç erişkin

Amaç: Bu çalışmada, üst ekstremitede cilt altı kitle tanısı ile askeri birliklerinden kliniğimize sevk edilen genç erişkin erkek hastalar sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Aralık 2013 - Aralık 2014 arasında askeri birliklerinden üst ekstremitede kitle ön tanısı ile kliniğimize sevk edilen ve cerrahi müdahale yapılan 20-30 yaş arası erkek hastaların lezyonları histopatolojik tanı, kitle büyüklüğü ve lokalizasyon açısından incelendi.

Bulgular: 77 genç erişkin erkek hastadaki toplam 77 lezyon incelendi. Lezyonların %28.6’si epidermal kist, %27.3’ü ganglion kisti, %18.2’si hemajiom, %14.3’ü lipom, %5.2’si tenosinovial dev hücreli tendon kılıfı tümörü, %3.9’u schwannom ve %2.6’sı ekstraskeletal osteokondrom olarak raporlandı. Tümörler lokalizasyonları açısından incelendiğinde lezyonların %13’ü kolda, %13’ü ön kolda, %38.9’u el ayasında ve %35.1’i parmaklarda olduğu tespit edildi. Lezyonlar boyutları bakımından incelendiğinde %49.3’ü 0-1 cm arasında, %22.1’i 1-2 cm arasında, %20.8’i 2-3 cm arasında, %7.8’i 3 cm’nin üzerinde olduğu tespit edildi.

Sonuç: Üst ekstremitedeki yumuşak doku kitleleri özellikle askerlik gibi bedensel faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı dönemlerde semptomatik olmakta ve askerlerin hastanelere sevklerinin başlıca nedenleri arasında sayılmaktadırlar. Bu lezyonlar ekstremite distaline doğru daha fazla semptom verdileri için daha küçük boyutlarda bile semptomatik olup eksize edilmektedirler.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]