[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Parçalı Şişirilebilir (Inflatable) Penil Protez Cerrahisine Ait Klinik Sonuçlar ve Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Tunç OZAN, Ahmet KARAKEÇİ, Necip PİRİNÇCİ, Fatih FIRDOLAŞ, İrfan ORHAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Erektil disfonksiyon, penil protez, iki parçalı, komplikasyon

Amaç: Bu çalışmada amacımız kliniğimizde organik kökenli, birinci ve ikinci basamak tedavilere yanıt vermeyen erektil disfonksiyonlu (ED) erkek hastalarda iki parçalı şişirilebilir penil protez implantasyonu yapılan 19 hastayı retrospektif olarak, yan etki oranları ve memnuniyet açısından değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Nisan 2006-Eylül 2017 yılları arasında iki parçalı şişirilebilir penil protez cerrahisi yapılan 19 hastanın verileri geriye dönük değerlendirildi. Protezlerin cinsi, başarı ve komplikasyon oranları kaydedildi. Hasta memnuniyetini değerlendirmek için tedavi memnuniyeti erektil bozukluk envanteri (EDITS) formu kullanıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 51.90±18.02, hastaların tamamına şişirilebilir iki parçalı penil protez takılmış olup 1 hastada mekanik arza, 1 hastada penil dislokasyona bağlı protez çıkarıldı. Hiçbir hastamızda penil ödem, enfeksiyon gözlenmedi. Ortalama takip süresi 82.23±51.48 ay olan hastaların ve eşlerinin %84.21’i, penil protezden memnun olduğunu belirtti.

Sonuç: Organik kökenli, birinci ve ikinci basamak tedavilere yanıt vermeyen ED’li erkek hastalarda uygun hasta seçimi yapıldığı ve cerrahi antisepsi kurallarına riayet edildiğinde düşük yan etki, yüksek başarı oranı ve hasta memnuniyeti ile penil protez cerrahisi altın standart yöntem olarak hekimler tarafından tercih edilmeye devam edecektir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]