[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atipik Semptomlarla Aort Diseksiyonuna Bağlı Olarak Gelişen Serebrovasküler Olay
Yahya AKALIN1, İbrahim ÇALTEKİN2, Emre GÖKÇEN2, Atakan SAVRUN3, Bülent DEMİR4, Şeyda Tuba SAVRUN3
1Malatya Training and Research Hospital, Department of Neurology, Malatya, TURKEY
2University of Bozok, Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Yozgat, TURKEY
3University of Ordu, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Ordu, TURKEY
4University of Celal Bayar, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Manisa, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Aort diseksiyonu, inme, yatak başı ultrason

Aort diseksiyonu; aortun media tabakası ile intima tabakasının ayrılması sonucu oluşan yüksek mortalite ve morbidite ile seyreden kardiyovasküler acillerden biridir. Bazı vakalarda aort diseksiyonunun koma, stroke, mezenter iskemisi, renal yetmezlik, miyokard enfarktüsü gibi atipik bulgularla prezente olabileceği bilinmektedir. Bu olguda acil servise akut stroke semptomları ile başvuran ve etiyolojiye yönelik yapılan tetkikler sonucunda aort diseksiyonu tanısı saptanan 32 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]