[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Escitalopram Kullanımı ile Ortaya Çıkan Yüz El ve Ayak Ödemi
Sema BAYKARA
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Escitalopram, ödem, majör depresif bozukluk

Escitalopram (ESC), Citalopramın S-enantiomeri olan bir selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSGI) olup, majör depresif bozukluğun tedavisinde etkili bulunmuştur. α, β adrenerjik, dopaminerjik reseptörlere ve GABA ve histamin reseptörlerine afinitesi çok azdır veya yoktur. Bu nedenle fazla yan etkisi görülmemektedir. Sitokrom P-450 sistemi üzerine önemli bir etkide bulunmaz. İlaç etkileşimleri azdır. Yan etkileri arasında en sık baş ağrısı ve halsizlik olmak üzere sindirim sistemi belirtileri, uykusuzluk, bunaltı, tremor, baş dönmesi, deri döküntüsü, kanama eğilimi görülebilir. Literatür taramamızda ESC ile tedavi sırasında ortaya çıkan ödem olgusunun çok fazla olmadığı görülmüştür. Major depresif bozukluk (MDB) tanısıyla yatarak tedavi görmekte olan hastamızda ESC tedavisi sırasında yüz, el ve ayaklarda ortaya çıkan ödem görüldü. Olgu, ESC ile tedavi sırasında ödem gelişebileceğini desteklemek açısından önemlidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]