[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-070
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sigara İçiciliğinde Büyük Hücreli Trombosit Oranı Düzeyleri
Mücahid YILMAZ1, Hidayet KAYANÇİÇEK2, Nevzat GÖZEL3, Mustafa Necati DAĞLI2, Orkun EROĞLU4, Yusuf ÇEKİCİ5, Özlem SEÇEN1, Fikret KELEŞ1, Ökkeş UKU1
1Elazığ Education and Research Hospital Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cardiology Clinic, Elazığ, TURKEY
2Elazığ Medical Park Hospital, Cardiology Clinic, Elazığ, TURKEY
3Firat University, Fırat Medical Center, Department of Internal Medicine, Elazığ, TURKEY
4Elazığ Education and Research Hospital, Ear Nose Throat Clinic, Elazığ, TURKEY
5Dr. Ersin Arslan Education and Research Hospital, Cardiology Clinic, Gaziantep, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Sigara içiciliği, trombosit hacim indexleri, platelet large cell ratio

Amaç: Sigara içiciliğinin, trombositlerin agregasyonunu ve endotele tutunmasını arttırmak suretiyle endovasküler trombozu arttırdığı bildirilmiştir. Trombosit hacim indexleri (THİ)’nin artmış trombosit aktivitesini belirlemede kullanılabildiği bilinmektedir. Bu nedenle biz bu çalışma ile sigara içiciliğinin THİ üzerine olan muhtemel etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya sağlıklı, aktif sigara içicisi 298 erkek olgu ve sigara içmeyen sağlıklı 206 erkek olgu dahil edildi. Tam kan sayımı (özellikle PHİ değerleri) ve lipid profili analiz edildi. Bireylerin sigara içiciliği paket-yıl olarak hesaplandı.

Bulgular: Bu çalışma, büyük hücreli trombosit oranı (PLC-R) değerlerinin sigara içen bireylerde içmeyenlere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca PLC-R and PLCC (büyük hücreli trombosit sayısı) değerleri paket-yıl ile orta derecede pozitif korele olarak değerlendirildi. Yapılan multivariate regresyon analizi ile PLC-R’nin sigara içiciliği için bağımsız bir öngördürücü olduğu belirlendi (β=0.384, P: 0.03, %95 CI: 0.134 to 2.071). Diğer PHİ parametreleri açısından iki grup arasında fark gözlenmedi.

Sonuç: Yüksek PLC-R seviyesi sigara içiciliği ile pozitif koreledir ve sigara içen bireylerde gözlenebilecek koagülasyon aktivitesi artışı için kullanışlı bir belirteç olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]