[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
1815 Histerektomi Materyalinin Klinikopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Özgür İLHAN ÇELİK
Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pathology, Muğla, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Histerektomi, anormal uterin kanama, uterin hastalıklar, jinekolojik maligniteler

Amaç: Histerektomi, kadınlara en sık uygulanan cerrahi prosedürlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, histerektomi materyallerinde tanı almış hastalıkların dağılımını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Herhangi bir nedenle histerektomi yapılmış olan 1815 kadın hasta retrospektif şekilde klinikopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama histerektomi geçirme yaşı 48.94 idi. Histerektominin önde gelen nedeni ve patolojik tanısı %47.82 oranında leiomyoma idi. İkinci önde gelen neden ve histopatolojik tanı prolapsus uteri idi (%24.63) ve üçüncü sırada tanı konan adenomyozis (%12.84) ise, başta leiomyomlar olmak üzere genellikle diğer hastalıklarla birliktelik gösteren bir durumdu. Endometriyum, myometriyum, serviks, vajina, tuba uterina ve over malign tümörlerinin sayıları daha az olsa da; kadınların hayatlarını kısaltan en tehlikeli jinekolojik hastalıklardı. Bu nedenle, hastalara daha iyi sağkalım sağlamak için erkenden uygun tedaviye başlamak amacıyla bu tümörleri mümkün olduğunca erken teşhis etmek çok önemlidir.

Sonuç: Sonuç olarak, Anormal uterin kanama, pelvik ağrı gibi belirtilerin nedenleri jinekolojik karsinomlar açısından ayrıntılı olarak araştırılmalı ve özellikle serviks karsinomlarının erken teşhisi için doğurganlık dönemindeki her kadına Servikovajinal Papanicalaou Smear tarama testi uygulanmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]