[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 233-236
[ English ] [ PDF ]
SANSAR (Martes foina) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMİK ARAŞTIRMALAR. II. OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Ömer ATALAR, Derviş ÖZDEMİR
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Martes foina, sansar, ossa membri pelvini.

Çalışmada, 3 tane (1 erkek, 2 dişi) ergin sansar kullanılmış ve arka bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Ossa coxae birbirine paralel, foramen obturatum geniş ve tuber ischiadicum tek çıkıntılıdır. Tuberculum m. psoas minoris oldukça belirgindir. Area lateralis m. recti femoris oldukça derindir.

Trochanter tertius crista şeklindedir. Facies articularis sesamoidea lateralis et medialis çukurcuklar halindedir.

Cochlea tibia'daki eklem yüzü obliktir ve tibia ile fibula arasında proximalde ve distalde eklem teşekkülü vardır. Fibula’nın proximal ucunda laterale doğru uzanan bir çıkıntı mevcuttur.

Tuber calcanei iyi gelişmiştir. Metatarsusların en kısa olanı os metatarsale I, en uzun olanları ise yaklaşık aynı boyda olan, os metatarsale III ve IV’tür.

Sonuç olarak; sansarın arka bacak kemiklerinin evcil carnivoralardan ziyade, yabani carnivoralara benzediği tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]