[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aksiyel Spondilartritlerin Tanı ve Tedavisi
Ahmet KARATAŞ1, Burak ÖZ1, Zeynel Abidin AKAR1, Emir DÖNDER2, Süleyman Serdar KOCA1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spondilartrit, aksiyel spondilartrit, ankilozan spondilit

Benzer klinik bulgulara yol açan ve benzer şekilde tedavi edilen spondilartrit (SpA) grubu hastalıklar, klinik özelliklerine göre, aksiyel ve periferal olarak iki alt grupta değerlendirilir. Aksiyel SpA’da, sakroiliit direk grafide gösterilmiş ise radyografik aksiyel SpA; direk grafi normal iken manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de sakroiliit gösterildi ise non-radyografik aksiyel SpA (nr-axSpA) olarak kabul edilir. SpA ile birlikte psöriazis varsa tanı psöriatik artrit (radyografik veya non-radyografik); inflamatuar barsak hastalığı ile birlikte ise enteropatik artrit (radyografik veya non-radyografik); enfeksiyonlar sonrası oluştu ise reaktif artrit olarak kabul edilir. Eşlik eden hastalığı yok ve SpA radyografik ise ankilozan spondilit (AS) olarak adlandırılmaktadır.

AS ve aksiyel SpA’nın en temel tanısal aracı bel ağrısının inflamatuar karakterde olmasıdır. Direk grafi ve MRG ile sakroiliitin aranması ve HLA-B27 testi diğer tanısal işlemlerdir. AS ve aksiyel SpA’nın tedavisi tütün ürünlerine maruziyetin engellenmesi ve fizik egzersiz ile başlar. Medikal tedavide ise sırasıyla non-steroidal anti-inflamatuarlar, sülfasalazin ve biyolojik tedavi ajanları kullanılmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]