[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Osseointegrasyon Döneminden Sonra Sistemik Zoledronik Asit Uygulamasının Titanyum İmplantların Kemik Temasına Etkileri
Serkan DÜNDAR1, Alihan BOZOĞLAN1, Tuba TALO YILDIRIM1, Mehmet GÜL2, Mustafa KIRTAY3, Ferhan YAMAN4
1Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Elazığ, TURKEY
2Harran University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Şanlıurfa, TURKEY
3Free Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery, Toronto, CANADA
4Free Dentist, Oral and Maxillofacial Surgery, Diyarbakır, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Zoledronik asit, osseointegrasyon, kemik implant teması, femur kemiği

Amaç: Bu çalışmada osseointegrasyon döneminden sonra sistemik uygulanan zoledronik asitin titanyum implantların kemik implant temasına etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 21 adet yetişkin dişi wistar albino sıçan dahil edildi. Tornalanmış yüzeyli titanyum implantlar deneklerin sağ femur kemiklerinin metafiziyel kısımlarındaki kortikokansellöz kemiğe cerrahi yöntemlerle yerleştirildi. Denekler rastgele kontrol (n=7), zoledronik asit doz-1 (n=7) ve zoledronik asit doz-2 (n=7) grubu olmak üzere 3 eşit gruba ayrıldı. Titanyum implantlar kontrol grubundaki deneklerin sağ femur kemiklerine yerleştirildi ve 8 haftalık deneysel düzenek boyunca ek herhangi bir işlem uygulanmadı. Zoledronik asit doz-1 (n=7) ve zoledronik asit doz 2 (n=7) gruplarındaki deneklerin sağ femur kemiklerine titanyum implantlar yerleştirilip 4 hafta osseointegrasyon için beklenildi ve sırasıyla 0.1 mg/kg (doz-1) ve 0.2 mg/kg (doz-2) zoledronik asit tek doz sistemik uygulandı. Zoledronik asit uygulamasını takiben deney gruplarındaki tüm sıçanlar 4 haftalık bekleme süresinden sonra-deneysel düzeneğin 8. haftası sonunda, sakrifize edildi ve implantların kemikle temas yüzdesi dekalsifiye edilmemiş histolojik analiz yöntemine göre analiz edildi.

Bulgular: Kemik implant teması yüzdesi zoledronik asit uygulanan doz-1 ve doz-2 deney gruplarında kontrollere göre yüksek tespit edilirken (P<0.05) deney grupları arasında istatistiksel bir fark tespit edilmedi (P>0.05).

Sonuç: Bu çalışmanın sınırlı verilerine göre tek doz zoledronik asit osseointegrasyon döneminden sonra kemik implant temasını arttırabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]