[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-060
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kangal Irkı Bir Köpekte Karşılaşılan İntranazal Transmissible Venereal Tümör Olgusunun Klinik, Radyolojik, Tomografik ve Hispatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi ve Tedavisi
Emine ÜNSALDI1, Eren POLAT1, Sema ÇAKIR2, Aydın ÇEVİK3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Transmissible venereal tümör, tomografi, intranazal boşluk, histopatoloji

Bu çalışmanın konusunu, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilim Dalı’na yaklaşık bir yıldır nefes almada güçlük ve burundan kan ile birlikte irin gelmesi şikâyetiyle Diyarbakır’dan getirilen 4 yaşında, Kangal ırkı, erkek bir köpek oluşturdu (Protokol no: 150797). Her iki gözünün medial açısının alt tarafında, nazal boşluk üzerinde çift taraflı şişkinlik olan hastanın yapılan klinik, radyografik ve tomografik muayeneleri sonucu tümöral kitle şüphesiyle hem kitleden hem de nazal akıntıdan alınan numuneler Patoloji Anabilim Dalı’na histopatolojik inceleme için gönderildi. Nefes alıp vermede güçlük yaratması nedeniyle köpeğin burun boşluğunun içerisini tamamen kapatan kitleler operatif yolla temizlendi. Operatif yolla burun boşluğundan alınan kitlenin histopatolojik incelemesinde; çekirdekleri sitoplazmaya oranla çok büyük olan, veziküler görünümde, hiperkromatik tümör hücreleri tespit edildi. Transmissible venereal tümör (TVT) teşhisi konulan köpeğe 6 hafta boyunca vinkristin sülfat kullanılarak kemoterapi uygulandı. 6 haftalık tedaviden sonra klinik belirtilerin çok büyük oranda azaldığı görülmesine rağmen tedaviden 2 ay sonra hastalığın nüksettiği belirtildi. Bu olgu sunumunda, intranazal kavite içerisinde nadiren karşılaşılan TVT olgusunun klinik, radyolojik, tomografik ve histopatolojik bulgularının paylaşılması ile birlikte uygulanan tedavinin sonucunun rapor edilmesi amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]