[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 455-459
[ English ] [ PDF ]
YENİ BİR KALP CERRAHİSİ MERKEZİNDEKİ 200 OLGUNUN EUROSCORE SİSTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ali RAHMAN, Oktay BURMA, Ayhan UYSAL, Güray ŞIRACI, Mustafa Kemal BAYAR, Erdoğan İLKAY, Emir DÖNDER
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kalp cerrahisi, kardiopulmoner bypass, mortalite, risk, Euroscore.

Kalp cerrahisi sonrası operatif mortalitenin ve kaynak kullanımının önceden belirlenmesi konusuna ilgi giderek artmaktadır. Kalp cerrahisi sonrası oluşabilecek mortalitenin belirlenmesi için çeşitli risk skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Euroscore sistem de son zamanlarda yaygın olarak kullanılan sistemlerden birisidir. Bu çalışmada merkezimizde gerçekleştirilen erişkin kalp operasyonlarının Euroscore sistemi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kardiopulmoner bypass kullanılarak opere edilen 200 kalp operasyonunun sonuçları araştırıldı. Euroscore sistemi kullanılarak 3 risk grubu oluşturuldu. Düşük risk grubunda (skor 0-2) 93 hastada 1, orta risk grubunda (skor 3-5) 66 hastada 2, yüksek risk grubunda (skor 6 veya üzeri) ise 41 hastada 5 ölüm gözlendi. Genel mortalite oranı 8 ölüm ile %4’dü. Euroscore, hastane mortalitesinin önceden tahmin edilmesinde kullanılabilecek bir risk belirleme sistemidir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]