[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Venöz Yetmezlik ve Varis Tedavisinde Siyanoakrilat Kullanımı ve Sonuçları
Cengiz GÜVEN
Adıyaman Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Siyanoakrilat ablasyon, nontümesan endovenöz ablasyon, variköz ven, kronik venöz yetmezlik

Amaç: Bu çalışmada siyanoakrilat ile safen ven ablasyonu yapılan hastaların, ilk 6 aylık erken dönem sonuçlarını sunmak ve siyanoakrilatın güvenirliğinin ölçülmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mart 2015-Ekim 2016 tarihleri arasında siyanoakrilat ile safen ven ablasyonu uygulanan 318 semptomatik hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya renkli venöz doppler ultrasonografide, safenofemoral bileşke düzeyinde en az 5 mm safen ven çapı ve en az 0.5 sn reflüsü olan hastalar alındı. Tüm hastalar lokal anestezi ile alındı. Tümesan anestezi gerekmedi. Her bir işlem yaklaşık 10 dk sürdü ve 30 dk sonra hastalar bir gün kalması şartıyla elastik bandaj ile taburcu edildi. Perforan ven yetersizliği olan hastalar dışında kompresyon çorapları ve herhangi bir medikal tedavi önerilmedi. Hastaların klinik durumları, 6 ay sonra venöz klinik şiddet skoru ile preoperatif durumlarıyla karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 318 (180 kadın, 138 erkek) hastada siyanoakrilat ile safen ven ablasyonu yapıldığı saptandı. Yaş ortalaması 43,6±12,78 bulundu. Erken poliklinik kontrollerinde 6 hastada tromboflebit, 12 hastada ponksiyon yerinde ekimoz meydana geldiği saptandı. Venöz klinik şiddet skoru tüm hastalarda işlem öncesi durumlarına göre anlamlı olarak azaldığı tespit edildi. 6 ay sonraki renkli venöz doppler ultrasonografi kontrolünde 16 hastada safen venin rekanalize olduğu dosya taramasından anlaşıldı.

Sonuç: Venöz yetmezlik ve varis tedavisinde siyanoakrilat ile safen ven embolizasyonu, seçilmiş hastalarda ve deneyimli ellerde yapıldığı takdirde, etkin ve güvenilir bir yöntemdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]