[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 091-093
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Maksiller Sinüs Orbita Tabanından Dentigeröz Kistle Birlikte Uzaklaştırılan Üçüncü Molar Diş: Bir Vaka Raporu
Serkan DÜNDAR1, Turgut KARLIDAĞ2, Erol KELEŞ2
1Firat University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Elazig TURKEY
2Fırat University, Faculty of Dentistry, Department of Otorhinolaryngology, Elazig, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Dentigeröz kist, maksiller sinüs, gömülü diş

Dentigeröz kistler, daimi dişlerin kron kısmı ile ilişkili odontojenik kaynaklı, kötü huylu olmayan lezyonlardır. Gömülü dişleri çevreleyen dentigeröz kistler dişlerin ağızda olması gerektiğinden farklı yerlere sürmesine ve yer değiştirmesine neden olabilir. Üst çenede gömülü diş ile ilişkili dentigeröz kistlerde genellikle üst çene sinüs boşluğuna doğru bir yer değiştirme görülür. Bu lezyonlar Caldwell-Luc cerrahisi ve/veya endoskobik sinüs cerrahisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bu vaka raporunda üst çene sinüs boşluğunda gömülü 3. büyük azı diş ile ilişkili dentigeröz kist rapor edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]