[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-010
[ PDF ]
DENEYSEL OLARAK SİROZ OLUŞTURULAN SIÇANLARDA KARACİĞER ARGİNAZ ENZİM DÜZEYİ
İhsan HALİFEOĞLU Nevin İLHAN Necip İLHAN


[ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]