[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 467-470
[ English ] [ PDF ]
PROPOFOL VE TİOPENTAL’E BAĞLI BİLİNÇ DERLENMESİNDE BISPECTRAL İNDEKS MONİTÖRİZASYONU
M. Akif YAŞAR, Ömer L. ERHAN, Mustafa AKIN, Hakan GÜLBAYRAK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Propofol, tiopental, BIS.

Çalışmamızda, tiopental ve propofolün tek bolus dozlarından sonra bilincin derlenmesini (BD) değerlendirmede Bispectral Index (BIS)’ın yeri araştırıldı.

Çalışmaya ASAI-II grubundan toplam 30 hasta eşit iki gruba bölünerek dahil edildi. Grup P’ye 2 mg/kg propofol ve Grup T’ye 5 mg/kg tiopental 20 saniyede verildi. Hastanın elini sıkamadığı an bilinç kaybı (BK) olarak tespit edildi. BK’dan sonra serbest kola pnomatik turnike uygulandıktan sonra, 0.1 mg/kg vekuronyum verilerek hastalara maske ile %100 O2 uygulandı. Hastanın ikinci kez elini sıkması istendi ve bu an BD olarak kaydedildi. BD’den sonra hastalara reindüksiyon uygulandı ve turnike çıkarıldı.

Grup içi I, BK, MinBIS ve BD’de BIS değerlerinin değişimi her iki grupta da anlamlı bulundu (p<0,05).

Sonuç olarak; tek doz propofol ve tiyopental kullanılan olgularda BIS bilinç derlenmesinde etkin bir monitörizasyondur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]