[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-058
[ PDF ]
İNTRAKRANYAL TÜMÖRLERİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE ANALİZİ
Selami SERHATLIOĞLU, Ayşe MURAT, Murat YENMEZ


[ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]