[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1998, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 073-076
[ PDF ]
ELAZIĞ VE YÖRESİNDE ÜRİNER SİSTEM TAŞLARININ LABORATUVAR ANALİZLERİ
Sıtkı ORAK, Orhan YALÇIN, Mustafa YILMAZ


[ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]