[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 115-118
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Golden Retriever Irkı Bir Köpekte Kötü Prognozlu Fibrosarkoma Olgusu
Murat TANRISEVER1, Burak KARABULUT2, Aydın ÇEVİK2
1University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Surgery, Elazığ, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Köpek, fibrosarkoma, histopatoloji

On yaşlı, erkek, Golden Retriever ırkı köpek, sol pelvik bölgede şişlik şikayetiyle cerrahi kliniğine getirildi. Sol-üst pelvis bölgesindeki tümör şüpheli kitle bütün olarak alındı. Kitlenin 1570 g ağırlığında ve 20x15x7 cm boyutlarında olduğu görüldü. Histopatolojik incelemede kitlenin fibrosarkoma olduğu tespit edildi. Kitlenin alınmasından 1 hafta sonra, haftada 3 doz vinkristin ile kemoterapiye başlandı. Aynı bölgede, tedaviden 2 hafta sonra tümörün tekrardan büyümeye başladığı görüldü. Yaklaşık 4 hafta sonra 2. cerrahi operasyon yapıldı, ancak hayvan operasyondan 8 saat sonra öldü. Bu vaka takdiminde, tümör cerrahisine ve kemoterapik tedaviye yanıt vermeyen kötü prognozlu bir fibrosarkoma olgusu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]