[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 481-484
[ English ] [ PDF ]
MEME KİTLELERİNİN BENİGN-MALİGN AYIRIMINDA ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERİ
Mete ÖZDİKİCİ, Zeki BAKIR
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meme kitleleri, benign, malign, ultrasonografi.

Çalışmanın amacı meme kitlelerinin benign-malign ayırımında ultrasonografinin değerini belirlemek olup, sonuçlar literatür bilgileriyle değerlendirilmiştir.

Meme hastalığı olan 52 kadın ultrasonografi ile incelendi. Kistik lezyonlar dışlanarak, solid lezyonlar sonografik görünümlerine göre benign veya malign olarak değerlendirildi. Olguların histopatolojik tetkiki yapıldı.

Ultrasonografiyle incelemeye alınan 52 hastanın 27’si (% 52) benign ve 25'i (% 48) malign görünüm vermekteydi. Patolojik tanı 31 (% 60) olguda benign, 21 (% 40) olguda maligndi. Ultrasonografinin % 90'lık sensitivite, % 87'lik spesifisite, % 76'lık pozitif tahmin değeri, % 93'lük negatif tahmin değeri ve % 85'lik doğruluk oranına sahip olduğu saptandı.

Ultrasonografinin meme kitlelerinin benign-malign ayırımında önemli olduğu sonucuna varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]