[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 485-488
[ English ] [ PDF ]
PELVİS RENALİS TÜMÖRLERİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
M. Kemal ATİKELER, İlhan GEÇİT, M. Sezai OĞRAŞ, M. Nuri BODAKÇİ, Ertürk ERGİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Renal pelvis tümörü, radikal nefrektomi, üreterektomi.

Pelvis renalis transizyonel hücreli karsinomu ürotelyal tümörlerin %3-4’ünü, böbrek tümörlerinin ise %5-7’ sini oluşturur. Tümörlerin % 20’sinden fazlasında teşhis konulduğu anda renal pelvis, üreter veya mesanede birden fazla odakta tümör bulunabilir. Bu nedenle cerrahi yaklaşımın radikal nefrektomi+üreterektomi+distal üretere komşu mesane parçasının rezeksiyonu şeklinde olması gerektiği belirtilmekle beraber, ancak son yıllarda geliştirilen konservatif endoskopik girişimler yeni tedavi seçenekleri olarak ileri sürülmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde 1992-2001 yılları arasında renal pelvis transizyonel hücreli karsinom teşhisi konulmuş 9 hasta retrospektif olarak incelenmiş ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]