[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 489-492
[ English ] [ PDF ]
FARKLI ANESTEZİ UYGULAMALARINDA BULANTI-KUSMA
M.Akif YAŞAR, Nilgün ALPAY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bulantı, kusma, anestezi yöntemii.

Bu çalışma farklı anestezi uygulamalarında postoperatif bulantı kusma (POBK) insidansını değerlendirmek için planlandı.

Çalışmamız ASA I, II yaşları 20-75 arası elektif cerrahi geçirecek hastalara uygulandı. Anestezi indüksiyonunda ilk üç gruptaki hastalara 5 mg/kg tiopental ve 0.1 mg/kg vekuronyum kullanıldı. Grup I(n=40) sevofluran ile inhalasyon anestezisi, grup II (n=40) izofluran ile inhalasyon anestezisi, grup III (n=40) propofol ile TİVA, grup IV (n=40) epidural anestezi uygulandı. Nöromusküler bloğun antagonizması 0,03 mg/kg neostigmin ve 0.01 mg/kg atropin ile yapıldı. Hastaların demografik verileri, cerrahi tipi ve süreleri ile derlenme odasından ayrılma süreleri kaydedildi, POBK insidansı yönünden 24 saat gözlendi. Postoperatif ilk 6 saatte grup I'de 7, grup II'de 5, grup III'de 2 ve grup IV'de 9 hastada POBK gözlendi (p<0.05). Diğer intervallerde ve derlenme sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Sonuçta; POBK sıklığı propofol ile TİVA uygulanan grupta daha az gözlendi, derlenme sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]