[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Adipoz Doku ve Wharton Jeli Kaynaklı Kök Hücrelerde Embriyonik Antijen Ekspresyonlarının 3D Kültürde Araştırılması
Gülsemin ÇİÇEK1, Emine UTLU ÖZEN2, Fatma ÖZ BAĞCI3, Selçuk DUMAN3, Tahsin Murad AKTAN3
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı, İstanbul, TÜRKİYE
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı, Ankara, TÜRKİYE
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mezenkimal kök hücre, hücre akış sitometrisi, pluripotentlik, multipotentlik, mikrotaşıyıcı

Amaç: Yağ dokusu ve Wharton Jeli (WJ), preklinik ve klinik çalışmalarda kullanılan iki önemli mezenkimal kök hücre (MKH) kaynağıdır. Gelecekte rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanında büyük potansiyele sahip kök hücreler iki boyutlu olarak hücre kültürlerinde üretilebilmektedir. Büyük ölçekli MKH'lerin üretiminde kullanılan mikro taşıyıcılı 3D kültür sistemleri ile embriyonik döneme ait pluripotentlik özelliği gösteren hücre yüzey antijenlerinin klinik kullanımda yeri olan MKH’lerde araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu çalışmada, WJ ve adipoz doku kökenli iki farklı MKH grubu kullanıldı. Hillex-II ve Pronektin-F mikrotaşıyıcıları ile MKH grupları kültürlendi. TRA1-60, Sox-2, Nanog, Oct-4, SSEA-4 hücre antijenlerinin akış sitometrisi ile ekspresyonları değerlendirildi.

Bulgular: WJ kaynaklı MKH’lerde özellikle SSEA4 işaretleyicisi yüksek miktarda pozitif olarak saptanırken; adipoz doku kaynaklı MKH’lerde daha düşük seviyelerde eksprese edildiği gözlendi. Adipoz doku kaynaklı MKH ‘lerde hillex-II mikrotaşıyıcı ile yapılan kültürde daha yüksek olan hücre yüzey işaretleyicisi; WJK-MKH grubunda da benzer olarak daha yüksek oranda olduğu görüldü.

Sonuç: Embriyonik kök hücre antijenlerinin farklı oranlarda iki farklı hücre grubunda eksprese edildiği gözlemlendi. WJ kaynaklı MKH'lerde SSEA4 yüzey antijeninin daha fazla miktarda eksprese edildiği gözlemlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]