[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 499-503
[ English ] [ PDF ]
OKÜLER TOKSOPLAZMOZİS
Turgut YILMAZ, Ahmet ERENSOY
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oküler toksoplazmozis, Üveit.

Oküler toksoplazmozisin, retinanın en sık görülen infeksiyonu olduğuna inanılmaktadır. Hastalığın etkeni olan Toxoplasmosis gondii (T.gondii), nörotropik intrasellüler bir protozoan olup, diğer santral sinir sistemi dokularına olduğu gibi retinaya da yerleşmektedir. Yetişkin ve çocuklardaki toxoplazma üveitlerinin büyük çoğunluğu konjenital infeksiyonun rekürrensi şeklinde gelişmektedir. Bu makalede oküler toksoplazmozisin klinik özellikleri ve tedavileri tartışılmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]