[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-267
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tek Taraflı Neonatal Mastit
Pınar GUNDOĞAN BOZDAĞ, Mehtap ÇİÇEKÇİ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Neonatal, mastit, ultrasonografi

Neonatal mastit yaşamın ilk iki ayında apse ile veya apse olmadan ortaya çıkan meme enflamasyonudur. Yenidoğan döneminde mastit nadir görülür. İnflamasyon genellikle lokal ve tek taraflıdır. Mastit apseye dönüşürse fluktuasyon veren kitle palpe edilebilir. Ultrasonografi neonatal mastit tanısı için tercih edilen bir görüntüleme yöntemidir. Sol memede şişlik şikayeti ile kliniğimizde değerlendirilen neonatal mastit olgusunu ultrasonografi (US) görüntüleri ile sunma amaçlandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]