[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yetiştirme Yöntemine Göre Kodlanmış Yumurtalarda Tetrasiklin-Grubu Antibiyotiklerin Varlığı
Tuğba DEMİR, Sema AĞAOĞLU
University of Sivas Cumhuriyet, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Food Hygiene and Technology, Sivas, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Yumurta, antibiyotik, tetrasiklin, halk sağlığı

Bu çalışmada, yetiştirme metoduna göre kodlanmış (0-3) ve kod numarası olmayan yumurtalarda tetrasiklin grubu antibiyotiklerin varlığı ve düzeyi araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 60 yumurta (her gruptan 30 adet olmak üzere) örneği materyal olarak kullanılmıştır. Analizlerde ELISA yöntemi ve ticari test kitleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yumurta örneklerinin %66.7’sinde (40 örnek) tetrasiklin kalıntısı tespit edilmiştir. Tetrasiklin düzeyi tüm örneklerde 2.40-83.74 ppb (ortalama 37.59±25.11) arasında belirlenmiştir. Örneklerin %33.3’ünde (20 örnek) tetrasiklin kalıntısına rastlanmamıştır. Organik yumurta örneklerinin hiçbirinde tetrasiklin kalıntısı tespit edilmemiştir. Yumurta örneklerinde belirlenen tetrasiklin kalıntı düzeyleri AB Komisyonu ve Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği’nde bildirilen yasal limitlere uygun bulunmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]