[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 074-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocukta Sertalin Kullanımına Bağlı Üriner İnkontinans: Bir Olgu Sunumu
Arzu ÇALIŞKAN DEMİR, Nursel AKTI KAVURAN
Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Malatya, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Üriner, inkontinans, sertralin, enürezis

Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinden biri olan sertralin, çocuk ve ergenlerde depresyon başta olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta sıklıkla kullanılmaktadır. Yan etki profili görece düşük olan bu ilacın üriner sistem üzerine olan etkileri oldukça nadir olup literatürde az sayıda olgu bildirilmiştir. Bu olgu sunumunda, obsesif kompulsif bozukluk nedeniyle sertralin kullanan on üç yaşındaki bir hastada ilacın neden olduğu üriner inkontinanstan söz edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]