[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 102-106
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sistemik Enalaprilin Cilt- Peritendinoz Adezyon ve Tendon İyileşmesi Üzerine olan Etkileri: Deneysel Çalışma
Ali BAL1, Serdar ALTUN1, Murat GÜRGER 2, Erkan ORHAN3, Ahmet KILIÇASLAN4, Fatih ÇAKIR5, Mehmet ÖZTAN6, Mehmet İhsan okur1, Erhan Cahit ÖZCAN1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Plastic Surgery Department, Elazig, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Orthopedic surgery Department, Elazig, TURKIYE
3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Plastic Surgery Department, Gaziantep, TURKIYE
4Fethi Sekin City Hospital, Pathology Department, Elazig, TURKIYE
5Cizre State Training and Research Hospital, Plastic Surgery Department, Şırnak, TURKIYE
6Medova Hospital, Plastic Surgery Department, Konya, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Aniotensin dönüştürücü enzim inhibitör, fibrozis, yapışıklık

Amaç: Tendon onarımları sonrası görülen en önemli klinik problemlerden birisi fibrozis ve adezyon formasyonudur. Anjiotensin II patolojik skar ve fibrozisten sorumlu tutulmaktadır. Enalapril, Anjiotensin I’in Anjiotensin II’ye dönüşümünü azaltarak patolojik fibrozis ve hipertrofik skarı önlediği gösterilmiştir ancak tendon yaralanmalarında ciltteki fibrozis ve peritendinöz adezyon üzerine olan etkileri araştırılmamıştır. Bu çalışmada Enalaprilin, tendonun ekstrinsik iyileşme döneminde, peritendinöz adezyon ve cilt üzerine olan etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan 21 deney hayvanı; Sham grubu (Grup S), kontrol grubu (Grup K) ve enalapril grubu (Grup E) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Grup S’de sadece tendon kılıfı açılacak şekilde aşil tendonu disseke edildi. Grup K ve grup E’de ise aşil tendonu transvers olarak tam kat kesilip yeniden onarıldı. Postoperatif dönemde Grup S ve Grup K’ye herhangi bir tedavi verilmezken Grup E’ye 28 gün boyunca oral enalapril verildi. Çalışmanın sonunda aşil tendonu üzerindeki cilt ile bağlantıları korunacak şekilde biyopsileri alınarak peritendinöz adezyon ve ciltteki fibrozis açısından değerlendirildi.

Bulgular: Ciltdeki fibrozis skoru ortalaması enalapril grubunda en az iken peritendinöz adezyon üzerine etkisi olmadığı tespit edildi.

Sonuç: Enalaprilin cilt-ciltaltı dokularda fibrozisi gerilettiğini fakat epitenon ve tendon üzerinde etkili olmadığını gözlemledik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]