[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-159
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erkek Sağlık Personelinde Otonom Sinir Sistemi Aktivitesi ve Stres Algısı
Pınar ÇAKAN1, Sedat YILDIZ2
1Health Sciences University, Faculty of Medicine, Physiology Department, İstanbul, TURKIYE
2Inonu University, Faculty of Medicine, Physiology Department, İstanbul, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Otonom sinir sistemi, stres, kalp hızı değişkenliği, erkek

Amaç: Vardiyalı çalışma ve iş stresi, sağlık üzerinde birçok olumsuz etki ile ilişkilendirilmiş ve otonom sinir sistemini harekete geçiren önemli stres faktörleri olarak görülmüştür. Bu araştırmanın amacı, erkek hastane çalışanlarında (doktor, sağlık görevlisi, hasta bakıcısı) stres algısı ve otonom sinir sistemi aktivitesini karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hastanede çalışan doktorlar (n = 30), sağlık görevlileri (30) ve hasta bakıcılar (30) çalışmaya dahil edildi. Otonom sinir sistemi (OSS) aktivitesi, kalp atış hızı değişkenliği (KHD) ile belirlendi ve kişilerin stress algıları, Durum ve Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI-II) ile değerlendirildi. KHD, hem gündüz hem de gece vardiyalarında gerçekleştirilen kısa süreli elektrokardiyogram kayıtlarından elde edildi ve NN aralıklarının standart sapması, SDNN (ms); düşük frekans, LF; toplam güç, TP (ms²) gibi parametreleri içerdi.

Bulgular: SDNN değeri, doktorlarda (42±3) hasta bakıcı grubuna göre (32±2) daha yüksek bulundu (p=0.014). LF, hasta bakıcı grubuna göre doktorlarda daha yüksekti [sırasıyla (805±102, 555±97 p=0.046]. TP, doktorlarda [1651 (1129-2903)], ofis görevlileri grubuna [1466 (764-2313)] ve hasta bakıcı grubuna [786 (508-1821)] göre farklı değildi (p=0.065). STAI-II hasta bakıcılarda [45 (42-48) puan] doktorlardan [40 (35-45) puan, p=0.002] daha yüksekti.

Sonuç: Aynı ortamda fakat farklı işlerde çalışmanın, kalp hızı değişkenliği üzerine farklı etkiler oluşturabileceği gözlenmiştir. Ayrıca, doktorlar, daha çok çalışmalarına rağmen, ede edilen bulgular, otonom sinir sistemi aktivitesinin ve stres algısının daha iyi olduğunu göstermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]