[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-022
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ' DA TÜKETİME SUNULAN TAZE BEYAZ PEYNİRLER İLE TULUM PEYNİRLERİNDE BRUCELLA SPP’ NİN VARLIĞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Bahri PATIR, Ahmet H. DİNÇOĞLU
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Brucella türleri, tulum peyniri, taze beyaz peynir

Bu araştırmada, Elazığ'da tüketime sunulan taze beyaz peynirler ile tulum peynirlerinde Brucella etkenlerinin varlığı incelendi. Bu amaçla, 30 adedi beyaz peynir, 55 adedi de tulum peyniri olmak üzere toplam 85 adet örnek kullanıldı.

Çalışmada, biri beyaz peynir örneğinde (%3.33) diğeri ise tulum peynirinde (%1.18) olmak üzere toplam 2 örnekte (%2.35) Brucella spp. ne rastlandı.

İki örnekten izole edilen suşların Brucella abortus ve Brucella melitensis spp.i olduğu identifikasyon yöntemleriyle saptandı. Adı geçen türlerin plak sayım metodunda sırasıyla 3.4 x 105 kob/g ve 4.6 x 102 kob/g miktarlarında olduğu gözlemlendi.

Sonuç olarak, çiğ sütten üretilen taze beyaz peynirler ile tulum peynirlerinin Brucella etkenlerini önemli sayılabilecek düzeylerde içerdikleri, bu nedenle halk sağlığı açısından potansiyel bir risk taşıdıkları ve bu ürünlerin üretiminde teknolojinin öngördüğü işlemlerin (pastörizasyon, starter kültür kullanımı, uygun muhafaza koşulları vs.) uygulanmasının zorunlu olduğu kanaatine varıldı


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]