[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 108-111
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mardin İlindeki Kedilerde Giardia duodenalis'in İlk Tespiti
Burçak ASLAN ÇELİK
Siirt University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Siirt, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Giardia duodenalis, kedi, PZR, Mardin, Türkiye

Giardia duodenalis, dünya çapında insanlarda ve hayvanlarda görülen en yaygın sindirim sistemi protozoonlarından biridir. Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Mardin ili sokak kedilerinde Giardia duodenalis prevalansının mikroskobik ve moleküler olarak belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada 27 dişi, 21 erkek olmak üzere toplam 48 kediden dışkı örnekleri alındı. Numunelerin nativ-Lugol ve PCR yöntemleriyle yapılan analizleri sonucunda sırasıyla %8.33 ve %16.67 prevalans tespit edildi (P<0.001). Çalışma sonucunda dişi kedilerde (%18.52), erkeklere göre (%14.29), bir yaş altı kedilerde (%17.86), bir yaş üstü kedilere göre(%15.00) ve ishalli kedilerde (%17.65) ishalli olmayanlara göre (%16.13) daha yüksek prevalans saptanmıştır (P>0.05). Bu çalışma sonucunda Mardin ili kedilerinde G.duodenalisin ilk tespiti yapıldı. Evcil ve sokak kedisi popülasyonlarında giardiasisin genel epidemiyolojik durumunu araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]