[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 122-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fucus vesiculosus ve Laminaria digitata Ekstraktlarının Prostat ve Seminal Vezikül p-PDE5, cGMP, eNOS ve ET-1 Düzeyleri Üzerine Etkileri
Füsun ERTEN1, Beşir ER2, Kazım ŞAHİN3
1Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu, Tunceli, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fucus vesiculosus, Laminaria digitata, prostat, seminal vezikül, p-PDE5

Üreme sağlığı yaşam kalitesinin önemli belirteçlerinden biridir. Günümüzde erkek bireylerde düşük libido, erektil disfonksiyon, prematür ejakülasyon, gecikmiş veya inhibe orgazm gibi cinsel işlev bozuklukları giderek yaygın hale gelmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi için destek tedaviler arasında fito ve etnoterapiler günümüz dünyasında popülerlik kazanmaktadır. Fucus vesiculosus (FV) ve Laminaria digitata (LD), antioksidan, anti-tümör, antikoagülan, anti obezitik, anti inflamatuar, antiviral ve antibakteriyel aktivitelere sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, FV ve LD ekstraktlarının üzerine prostat ve seminal vezikül dokularında fosfodiesteraz tip 5 (p-PDE5), siklik guanozin monofosfat (cGMP), endotel nitrik oksit sentaz (eNOS) ve endotelin‑1 (ET-1) protein düzeyleri üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada, toplam 21 adet erkek 12 haftalık Sprague-Dawley ırkı sıçan kullanıldı. Sıçanlar üç gruba ayrıldı: 1) Kontrol grubu, 2) FV grubu ve 3) LD grubu. FV ve LD 300 mg/kg CA dozunda gavaj yoluyla 52 gün boyunca günlük olarak hayvanlara verildi. Prostat dokusunda kontrol grubuna göre, FV ve LD verilen gruplarda p-PDE5 (P<0.01), cGMP (P<0.001) ve eNOS (P<0.05) düzeylerinde artış gözlenirken, ET-1 (P<0.01) protein düzeyinde düşüş tespit edildi. Benzer şekilde seminal vezikül dokusunda da p-PDE5 (P<0.001) ve eNOS (P<0.001) artış, cGMP (P<0.01) ise sadece LD verilen grupta artış gözlendi. Seminal vezikül ET-1 (P<0.001) düzeyinde ise prostat dokusuyla benzer şekilde düşüş görüldü. Sonuç olarak, FV ve LD ekstraktlarının p-PDE5, cGMP ve eNOS, ET-1 sinyal yolaklarını regüle ederek cinsel işlev bozuklukları üzerine yararlı etkiler gösterebileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]