[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 193-199
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SNAP-II VE SNAPPE-II Risk Tahmin Modellerinin Performansının Değerlendirilmesi
Betül DAĞOĞLU HARK1, Hüseyin Refik BURGUT2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Ana Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Risk tahmin modeli, lojistik regresyon, performans ölçütleri, SNAP-II, SNAPPE-II

Amaç: Risk tahmin modellerinin performanslarının değerlendirilmesi için farklı istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Modelin genel performansının değerlendirilmesinde Brier skoru ve R2 yöntemleri kullanılırken ayırım yeteneğinin değerlendirilmesi için alıcı-işletim karakteristikleri (Receiver-operating characteristic-ROC) eğrisi ve ayırım eğrileri kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak kalibrasyon için kalibrasyon eğrileri ve Hosmer-Lemeshow test istatistiği ile modelin performansı değerlendirilmektedir. Model performansını değerlendirmek için kullanılan istatistiksel yöntemlerle, SNAP-II (Score for Neonatal Acute Physiology) ve SNAPPE-II (Score for Neonatal Acute Physiology- Perinatal Extension-II) risk tahmin modellerinin performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine, 2013-2015 Temmuz yılları arasında yatırılan 864 bebeğin ölüm olasılıklarını tahmin etmek için SNAP-II ve SNAPPE-II risk tahmin modelleri kullanılmıştır.

Bulgular: SNAP-II risk tahmin modelinin genel performansını değerlendirmek için kullanılan yöntemlerden Brier Skoru 0.076 ve Nagelkerke R2 0.479 olarak bulunmuştur. Ayırım yeteneğini değerlendirmek için kullanılan ROC-AUC değeri 0.885 (GA: 0.851-0.919)’dir (p<0.001). Kesim noktası 14.50 olarak belirlenmiş ve bu noktadaki seçicilik 0.725, duyarlılık 0.897 ve doğruluk 0.750 olarak elde edilmiştir. Kalibrasyon için kullanılan Hosmer-Lemeshow testinin p değeri 0.619 (χ2=6.249) olarak bulunmuştur. SNAPPE-II risk tahmin modeline ait Brier skoru 0.056 iken Nagelkerke R2 değeri 0.619 olarak bulunmuştur. ROC-AUC değeri 0.921 (GA: 0.890-0.953)’dir (p<0.001). Kesim noktası 26.50 olarak belirlenmiş ve bu noktadaki seçicilik 0.877, duyarlılık 0.857 ve doğruluk 0.874 olarak elde edilmiştir. Hosmer-Lemeshow testinin p değeri 0.968 (χ2=2.338) olarak bulunmuştur.

Sonuç: SNAP-II ve SNAPPE-II risk tahmin modellerinin her ikisi de yüksek model performansına sahiptir. Ayrıca SNAPPE-II risk tahmin modelinin genel performans, ayırım yeteneği ve kalibrasyon bakımından SNAP-II’den daha iyi olduğu elde edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]