[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 248-252
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ekrin Diferansiyasyonu Olan Adneksiyal Tümörlerin Gelişimi: Literatür Taramasında
Hilal BALTA1, Şenay ERDOĞAN DURMUŞ2, İlknur ÇALIK1, Sevilay ÖZMEN3, Ebru ŞENER3, Ali KURT4, Mehmet Eşref KABALAR4, Nevin KOCAMAN5
1 Firat University, Medical School, Pathology Department, Elazig, TURKEY
2Basaksehir Cam Sakura Hospital, Department of Pathology, Department of Cytopathology Istanbul TURKIYE
3Ataturk University, Medical School, Pathology Department, Erzurum, TURKIYE
4Erzurum Regional Training and Research Hospital, Pathology Department, Erzurum, TURKIYE
5Firat University, Medical School, Department of Histology and Embryology, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Deri, Hasta, Adneksiyal tümörler, Ekrin farklılaşması, Literatür

Amaç: Geniş bir vaka grubu ile kutanöz ekrin tip adneksiyal tümörlerin hasta özelliklerini, sıklığını, lokalizasyonunu ve alt tip sınıflamasını literatüre katkı sağlamak amacıyla incelemeyi amaçladık. Deri eki neoplazmaları, farklı yönlerde farklılaşan nadir tümörlerdir. Ekrin tip deri adneksiyal tümörler hakkında bilgi veren çok az çalışma vardır ve seri sayısı sınırlıdır. Pratikte nadiren görüldükleri için tanı ve ayrımda zorluklara neden olabilirler.

Gereç ve Yöntem: Erzurum bölge eğitim ve araştırma hastanesinde 2009-2017 yılları arasında histopatolojik olarak ekrin diferansiyasyonlu adneksiyal tümör tanısı alan 124 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Bölümümüzde çalışma süresi boyunca ekrin diferansiyasyonlu toplam 124 deri eki neoplazmı teşhis edildi. Hastaların ortalama yaşı 50.15 idi. Erkeklerde tümörler kadınlara göre daha sık gözlendi. Tümörlerin %92,75'i iyi huyluydu ve çoğu yüz ve gövdeye lokalizeydi.

Sonuç: Adneksiyal deri tümörleri ile ilgili farklı histolojik paternlere sahip hastalar üzerinde incelemeler yapılarak literatüre yeni bilgiler kazandırılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]