[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-035
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Covid-19 Pandemisinde Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluk Hastalarında Ölüm Kaygısı ve Covid-19 Korkusu
Seda YILMAZ
Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department of Psychiatry, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Covid-19, ölüm kaygısı, Covid-19 korkusu, şizofreni, bipolar affektif bozukluk

Amaç: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinde şizofreni ve bipolar affektif bozukluk (BAB) hastalarında ölüm kaygısı ve Covid-19 korkusunun araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 212 katılımcı (72 şizofreni, 70 BAB, 70 kontrol) alındı. Katılımcılarla görüşmeler Temmuz 2021'de yüz yüze gerçekleştirildi.

Bulgular: BAB grubu ve kontrol grubunun Templer Ölüm Kaygısı Ölçeği (TÖKÖ) puanları şizofreni grubunun TÖKÖ puanlarından daha yüksekti. BAB grubu ve kontrol grubunun Covid-19 Korkusu Ölçeği skorları şizofreni grubunun Covid-19 Korkusu Ölçeği puanlarından daha yüksekti. Şizofreni grubunun Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği toplam puanları, pozitif alt ölçek puanları ile TÖKÖ puanları arasında ve pozitif alt ölçek puanları ile Covid-19 Korkusu Ölçeği puanları arasında pozitif korelasyon vardı. BAB grubunun Young Mani Derecelendirme Ölçeği puanları ile TÖKÖ ve Covid-19 Korkusu Ölçeği puanları arasında pozitif korelasyon vardı. Şizofreni grubunda hastalık süresi daha kısa olanların TÖKÖ puanları daha yüksekti. BAB grubunda Covid-19 öyküsü olanların TÖKÖ ve Covid-19 Korkusu Ölçeği puanları daha yüksekti.

Sonuç: Covid-19 pandemisinde şizofreni ve BAB hastalarında ölüm kaygısı ve Covid-19 korkusunun araştırılarak, gerekli tedavi yaklaşımlarını planlamanın yararı olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]