[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 097-099
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kostik Madde İçimi Sonrası Abdominal Koza Sendromu: Nadir Olgu Sunumu
Yusuf DOĞAN, Mustafa KOÇ
Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Abdominal koza, kostik alımı, intestinal obstrüksiyon, bilgisayarli tomografi

Abdominal koza sendromu, intestinal barsak obstrüksiyonuna neden olan, nadir görülen bir durumdur. İnce barsak obstrüksiyonunun benign bir nedenidir ve enkapsüler peritoneal skleroz (EPS) olarak da adlandırılır. İdiyopatik nedenlere bağlı olabileceği gibi tüberküloz, sarkoidoz, malignite, ilaçlar, periton diyalizi gibi birçok sekonder faktörler de etyolojide bulunmaktadır. 22 yaşında herhangi bir hastalığı olmayan erkek hasta kostik alımı sonrası acil servise başvurdu. Hastaya direkt karın grafisi, batın Ultrasonografisi (US) ve kontrastlı karın Bilgisayarlı Tomografisi (BT) tetkikleri yapıldı. Radyografi ve US sonucu ileus ile uyumlu olarak değerlendirildi. Abdominal BT' de hava-sıvı seviyeleri gösteren ince barsak dilatasyonu, dilate barsak anslarında kümeleşme ve çevresel peritoneal kalınlaşma görüldü. Bu radyolojik bulgular ile abdominal koza sendromu düşünüldü. Cerrahi işlem ve histopatolojik incelemelerle tanı doğrulandı. Biz bu yazıda kostik madde alımı sonrası gelişen nadir bir komplikasyon olan abdominal koza olgusunu radyolojik bulgularla birlikte paylaştık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]