[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 397-400
[ English ] [ PDF ]
PORSUK (MELES MELES) İSKELET SİSTEMİ ÜZERİNDE MAKRO - ANATOMİK ARAŞTIRMALAR II.OSSA MEMBRİ PELVİNİ
Derviş ÖZDEMİR, Meryem KARAN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Meles meles, porsuk, ossa membri pelvini.

Çalışmada, 4 (3 erkek, 1 dişi) ergin porsuk kullanılmış ve arka bacak kemiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Ossa coxae biribirine paralel, foramen obturatum geniş ve tuber ischiadicum iki çıkıntılıdır. Facies auricularis üzerinde sığ bir çukur bulunmaktadır.

Trochanter tertius mevcut değildir. Cochlea tibia'daki eklem yüzü obliktir ve tibia ile fibula arasında proximal’de ve distal’de eklem teşekkülleri vardır.

Caput tali distal’e doğru genişlemiş ve collum tali oldukça belirgindir. Ossa tarsi'nin distal sırasında 4 kemik mevcuttur.

Metatarsus’ların distal yarımı yuvarlak, proximal yarımı ise yanlardan oldukça basıktır.

Sonuç olarak; porsuk’un pelvinal iskelet sisteminin birçok yönden yabani carnivora ve yerli köpeklerle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]