[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 269-274
[ English ] [ PDF ]
KÖPEK DİZ EKLEMİNİN ROMATOİD ARTRİTLİ SİNOVİYAL DOKUSUNDA MİKROSKOBİK BULGULAR
Leyla Canpolat, Oya Sağıroğlu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, sinoviyal membran, mikroskobi, köpek, diz eklemi

Diz ekleminin sinoviyal membranındaki değişiklikler, ışık mikroskobik olarak romatoid artritli köpeklerde çalışıldı. Romatoid artritin, sinoviyal dokuyu etkileyen, çok sayıdaki mekanizmaların sonucu olduğu düşünülür.

Bu çalışmada da sinoviyum dokusundaki değişiklikleri değerlendirdik. Doku örnekleri histolojik değişiklikleri incelemek için romatoid artritli köpeklerin sinoviyal membranından alındı. Sinoviyumun intimal ve subintimal tabakasında yoğun olarak infiltre olmuş mononükleer hücreler ve mast hücrelerine rastladık. Ayrıca, Sinoviyal hiperplazi de bulunmaktaydı. Sinoviyal dokuda çoğunlukla granüllerini boşaltmış olan çok sayıdaki mast hücreleri yoğunlaşmaktaydı. Synoviyal membran, fibrin pıhtı materyalini içeriyordu.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]