[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 275-280
[ English ] [ PDF ]
ELEKTROMANYETİK ALANIN FETUS BÖBREĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
Meryem ÇAM1, Suna ÖMEROĞLU2, Deniz ERDOĞAN2, M. Tahir HATİBOĞLU2, Serhat ÖZYAR3
1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji, Düzce –TÜRKİYE
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji, Ankara –TÜRKİYE
3 Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Ankara –TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fetus böbreği, Elektromanyetik alan, İnce yapı

Bu çalışmanın amacı, günlük yaşamda etkisi altında kalabileceğimiz ortalama bir elektromanyetik alanın, fetus böbreğinin gelişimi üzerine olan etkisini, anne böbreği ile karşılaştırmalı olarak incelemekti. Bu amaçla yaşları ve vücut ağırlıkları birbirine yakın olan gebe fareler “Kontrol” ve “Elektromanyetik alan” olmak üzere iki gruba ayrıldılar. Elektromanyetik alan grubundaki fareler günde 7 saat 120 mikroteslalık bir elektromanyetik alana konuldular. Farelerden gebeliklerinin 18. gününde sezeryanla fetusları çıkarıldı ve böbrekleri alınarak rutin elektron mikroskobu takip işlemine alındı. Ayrıca anne böbreğindende parça alınarak karşılaştırmalı olarak incelendi. Sonuç olarak günlük yaşamda etkisi altında kalabileceğimiz ortalama bir elektromanyetik alanın,fetus böbreğinde proksimal tubulus mikrovilluslarında bozulma ve mitokondriyonlarda krista kaybına neden olurken anne böbreğinin proksimal tubuluslarında bazı hücrelerde nekrotik değişikliklere yol açtığı saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]