[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 315-320
[ English ] [ PDF ]
KÖY OKULLARINDA EKTOPARAZİT VE BARSAK PARAZİTLERİ YAYGINLIĞININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet GÖDEKMERDAN1 , Ahmet ÖZKEKLİKCİ1, Mustafa KAPLAN1 , Hasan YILMAZ2 , Murat AYGEN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Barsak parazitleri, ektoparazitler, prevalans, köy okulları

Elazığ’a bağlı köy okullarında ektoparazit ve barsak paraziti yaygınlığının araştırılması amacıyla 1 Mart ve 30 Nisan 1998 tarihleri arasında, Kuyulu, Sakabaşı, Bölüklü, Akçakiraz, Yalındamla ve Cip köylerindeki 6 okulda eğitim görmekte olan ve yaşları 7-14 arasında değişen toplam 211 çocuk çalışmaya alındı. Ektoparazit yönünden muayeneleri yapıldı. Şüpheli olgulardan laboratuvarda incelenmek üzere örnekler alındı. Makroskobik olarak incelenen dışkı örnekleri nativ-lugol, çinkosülfat yüzdürme yöntemleri ile mikroskobik olarak incelendi. Kesin tanı konamayan amiplerin bulunduğu örnekler trikrom boyama yapılarak değerlendirildi.

Ektoparazit taraması yapılan 211 olgunun 8'inde (%3.8) bitlenme ve 7'sinde (%3.3) uyuz saptandı. Dışkı ve analbant örneklerinin incelenmesi sonucunda ise 80 örnekte (%49.1) bir ve 83 örnekte (%50.9) birden fazla olmak üzere toplam 163 (%77.2) kişide barsak paraziti saptandı. Ayrıca, bitlenme görülen olguların 2’sinde; uyuz görülenlerin ise 5’inde barsak paraziti bulundu.

Araştırma yapılan köylerde barsak parazitozlarının yüksek oranda görülmesinde fekal-oral bulaşmayı kolaylaştıran sebeplerin çok olmasının önemli olduğu; uyuz ve bitlenmenin okul ve aile içerisinde çok kolay salgınlar yapabilmesi nedeniyle hijyen tedbirlerinin eğitimine daha çok önem verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]