[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2000, Cilt 14, Sayı 2, Sayfa(lar) 355-358
[ English ] [ PDF ]
İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI ( POTTER TİP-1 )- OLGU SUNUMU -
Hüsnü ÇELİK, Ekrem SAPMAZ, Dr. Ebru GÖZERİ, Leyla ÖZCEYHAN BEYTUR, Aygen ALTINGÜL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İnfantil polikistik böbrek, Prenatal tanı

Amaç: Çok nadir görülen, otozomal resesif geçişli, infantil polikistik böbrek hastalığının (İPBH) geç prenatal dönemde tanınmış olması ve literatürün gözden geçirilmesi.

Olgu: İkinci derece akraba evliliği olan ve gebeliğin 37.haftasında antenatal kontrollerini yaptırmak üzere gittiği hekim tarafından fetal batında kitle ve oligohidramnios tanısıyla kliniğimize sevk edilmiş olgu.

Sonuç: İnfantil polikistik böbrek prenatal dönemde tanınabilen ve prognozu kötü bir hastalıktır. Vakaların büyük bir kısmı erken neonatal dönemde tanınabilen ve prognozu kötü bir hastalıktır. Olguların büyük bir kısmı erken neonatal dönemde kaybedilir. Erken prenatal tanısı önemlidir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]